Monday, October 13, 2008

USAHA-USAHA MEMAJUKAN SEKTOR PELANCONGAN NEGARA.
LATIHAN: Isikan ruangan-ruangan kosong dengan perkataan yang sesuai


Tak kenal maka tak cinta. Peribahasa tersebut jelas menyatakan bahawa untuk mencintai atau menyayangi haruslah mengenali terlebih dahulu. Sejauhmanakah perkenalan tersebut perlu dalam menyemarakkan perasaan cinta dan………………… hati seseorang? Pastikanlah perkenalan tersebut disusuli dengan pertemuan dan pelbagai usaha akan dilakukan agar lebih…………………….dan menyayangi. Begitulah analogi yang dapat digambarkan tentang sektor pelancongan di Malaysia. Kebanyakan pelancong tidak mengenali dan mengetahui akan keistimewaan negara kita dari aspek industri pelancongan. Oleh yang demikian, bagi melrealisasikan hasrat Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan untuk menjadikan Malaysia sebagai salah sebuah destinasi pilihan, pelbagai usaha perlulah dilakukan untuk memajukan sektor tersebut.
Malaysia sebenarnya mempunyai pelbagai jenis industri pelancongan yang boleh dikomersilkan. Antaranya termasuklah destinasi pelancongan berasaskan Kebudayaan, Industri Kraftangan, Makanan Tradisi, Tempat-tempat menarik, Sukan dan Agrotourism.
Klasifikasi ini penting kerana pelancong mempunyai minat yang bebeza dan memudahkan mereka membuat pilihan untuk …………………….ke tempat-tempat tersebut. Kebiasaannya, tempat tersebut wujud melalui identiti dan keistimewaan …………………... Sebagai contoh, destinasi pelancongan berasaskan Tempat-tempat Menarik seperti Pulau Pangkor, Pulau Tioman, Pulau Redang dan Taman Negara. Selain itu, destinasi pelancongan berasaskan Sukan dapat direalisasikan melalui penganjuran Sukan Antarabangsa seperti Formula 1 di Sepang dan Le Tour de Langkawi yang menjadi acara tahunan di Pulau Langkawi. Jelasnya, sektor pelancongan yang mempunyai identiti tersendiri dapat .......................... pelancong.
Kekangan yang seing wujud dalam menarik pelancong mengunjungi destinasi tetentu di Malaysia ialah dari segi prasarana yang kurang. …………………ini amat perlu kepada para pengunjung ……………… tandas awam yang bersih, telefon yang berfungsi, pengangkutan awam yang selamat dan menepati masa serta pelbagai lagi. Selain itu, kerajaan perlu memperbanyak tempat penginapan seperti hotel, chalet, dan sebagainya. Kerajaan juga perlu ................................... pusat-pusat informasi pelancongan dan juga kawasan tampat letak kereta yang luas dan selamat. Prasarana tersebut perlu untuk memberikan kemudahan dan keselesaan kepada pelancong. ……………….. contoh, kemudahan rumah rehat yang baru dibuka untuk pemandu-pemandu di kawasan Rawat dan Rehat Ayer Keroh Melaka. Jelasnya, kerajaan perlu mengenalpasti keperluan di setiap tempat dan menyediakan mengikut kemahuan pelancong. Kemudahan ini perlu diwujudkan secara meluas dan mencukupi.
Promosi merupakan satu cara untuk memperkenalkan dan menarik minat seseorang terhadap sesuatu produk atau perkhidmatan. Oleh yang demikian, promosi destinasi pelancongan yang terdapat di Malaysia merupakan satu usaha yang perlu demi memperkenalkan sektor tersebut pada mata umum. Promosi ini dapat dilakukan melalui iklan-iklan di media cetak dan media ……………….. termasuklah di laman-laman web, pameran di tempat-tempat awam seperti pasaraya, pertandingan-pertandingan dan pesta jualan. Sebagai contoh, pertandingan memancing ‘Joran’ anjuran Berita Harian yang diadakan saban tahun secara tidak langsung turut mempromosikan tempat-tempat menarik di Malaysia seperti Pulau Tioman, Tasik Kenyir, dan Empangan Temenggor. Ringkasnya, promosi perlulah giat dilakukan dalam usaha memperkenalkan destinasi di Malaysia.
Pemantauan merupakan satu kawalan yang dilakukan untuk mengetahui …………………………….. terhadap sesuatu perkara. Pemantauan ini merupakan aspek yang sangat penting dalam usaha memastikan mutu sesuatu produk atau perkhidmatan itu sentiasa mencapai ke aras yang terbaik. Pemantauan untuk industri pelancongan ini boleh dilakukan melalui penubuhan badan tertentu dan memperbanyakkan pejabat awam di dalam dan di luar negara. Selain itu, kakitangan profesional perlu ………………. dengan lebih ramai lagi. Sebagai contoh, badan yang telah diwujudkan ialah Badan Penggalakan Pelancong. Jelasnya, pemantauan secara berkala perlu dilakukan agar masalah dan halangan yang …………………. dalam usaha memajukan sektor ini dapat dikesan segera dan diatasi dengan sebaiknya.
Ketika musim cuti umum dan perayaan, kebanyakan keluarga akan mengambil kesempatan untuk bercuti. Pelbagai destinasi menjadi pilihan …………………… kemampuan masing-masing. Oleh yang demikian, kerjasama agensi pelancongan sangat diharapkan dalam ………………. perkembangan sektor pelancongan di negara kita. Agensi-agensi pelancongan haruslah bekerjasama dalam menyediakan pakej istimewa yang berpatutan dari segi kos dan kesesuaian aktiviti. Pakej seperti ini sangat perlu dalam usaha menarik minat ………………….. golongan terutama yang berpendapatan sederhana untuk mnyahut seruan kerajaan iaitu ‘Cuti-cuti Malaysia’. Usaha ini dapat direalisasikan melalui kerjasama antara kerajaan dan agensi pelancongan. Misalnya, seperti yang telah dilakukan oleh ‘First World Hotel. Agensi tersebut telah menyediakan pakej yang murah serendah RM88.00 untuk satu malam meliputi penginapan, makan malam, sarapan, makan tengah hari dan lawatan ke taman tema. Jelasnya, melalui tawaran pakej istimewa tersebut, sudah pasti pelbagai golongan masyarakat dapat memenuhi hasrat kerajaan untuk ........................ sektor pelancongan di negara kita.
Tuntasnya, jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya, jika usaha
yang dilakukan amat kurang dan terbatas, bagaimanakah hasrat untuk melihat sektor
pelancongan di negara kita merentasi benua dan dunia menjadi nyata? Segala ……. yang
dirancang dan direncana ……………….. bantuan dan kerjasama daripada semua pihak.
Semoga melalui keprihatianan dan rasa bertanggungjawab dan cinta akan negara, nama
Malaysia akan menjadi sebutan dan ...………... utama seluruh penduduk dunia untuk
merehatkan minda.

Saturday, October 11, 2008

SOALAN-SOALAN BAHASA MELAYU KERTAS 1 - BAHAGIAN B

Masa dicadangkan : 1 jam 30 minit
100 Markah

Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan.

1. Cogan kata “Rumahku, Syurgaku” sering dicanangkan bagi menekankan kepentingan institusi kekeluargaan. Oleh itu asuhan dan didikan anak-anak seharusnya bermula dari rumah.
Berdasarkan pandangan tersebut, berikan pendapat anda tentang peranan keluarga dalam pembentukan sahsiah anak-anak.

2. Andaikan anda seorang pakar pemakanan. Anda ingin menyediakan satu rencana yang bertajuk “Risiko Lebihan Gula dan Garam dalam Diet” untuk disiarkan dalam sebuah akhbar mingguan. Tulis rencana tersebut selengkapnya.

3. Banjir kilat sejak beberapa tahun kebelakangan ini sering menghantui warga ibu kota Kuala Lumpur.
Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang menyebabkan fenomena ini dan bagaimanakah musibah ini dapat diatasi.

4. Aktiviti kokurikulum berperanan untuk melahirkan remaja yang berwawasan dan berdisiplin. Berikan pendapat anda tentang perkara tersebut.

5. Banyak orang berpendapat melancong dalam negara adalah lebih menguntungkan.Nyatakan pendapat anda tentang perkara tersebut.

6. Amalan membaca bermula dari rumah. Bincangkan.

7. Jiran sepakat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, masyarakat pada hari ini seolah-olah hidup bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing.Bincangkan.

8. Makanan tradisional harus dipopularkan semula. Bincangkan.

9. Baru-baru ini anda telah menyertai lawatan ke suatu destinasi perlancongan. Sekembalinya anda daripada lawatan tersebut, guru penasihat Persatuan Geografi telah meminta anda menulis suatu rencana tentang keistimewaan destinasi perlancongan tersebut untuk dimuatkan dalam majalah sekolah. Tulis rencana itu selengkapnya.

10. Kata-kata hikmat “Membaca jambatan Ilmu” sering kita dengar. Huraikan maksud kata-kata tersebut.

11. Bayangkan bahawa dunia kini dilanda kegawatan bekalan air bersih sebagai akibat kemusnahan hutan dan pencemaran alam yang dahsyat. Gambarkan keadaan tersebut selengkapnya.

12. Amalan pemakanan dan gaya hidup moden merupakan punca utama munculnya pelbagai penyakit pada masa kini. Ulaskan penyataan ini.

13. Pelajar-pelajar di sekolah anda tidak berpuas hati terhadap mutu makanan, aspek kebersihan, dan kualiti perkhidmatan yang disediakan oleh pihak pengusaha kantin sekolah. Sebagai ketua pelajar, anda ingin mengadukan hal tersebut bagi pihak pelajar kepada pengetua sekolah. Tulis surat tersebut selengkapnya.

14. Sahabat pena anda dari seberang laut telah mengutus surat kepada anda. Dia ingin tah tentang usaha promosi pelancongan yang dilakukan di negara anda untuk menarik para pelancong asing. Balas surat sahabat itu selengkapnya.

15. Sekolah anda telah mengadakan sambutan hari guru bagi menghargai jasa dan sumbangan para guru. Pelbagai aktiviti menarik telah diadakan pada hari itu. Gambarkan sambutan hari guru yang diadakan di sekolah anda itu.

LATIHAN MENULIS PENUTUP KARANGAN

KECEMERLANGAN ANAK-ANAK BERMULA DARI RUMAH – peranan institusi keluarga dalam melahirkan anak-anak cemerlang.

Institusi keluarga yang lengkap perlu ada bapa, ibu, anak-anak dan saudara-mara. Setiap unit mempunyai peranan yang jelas dan tersendiri. Ibu bapa dianggap mempunyai peranan paling penting dalam keluarga kerana anak-anak merupakan kain putih, ibu bapalah yang menjadi pencoraknya. Oleh yang demikian, setiap pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga perlu menentukan matlamat dan corak keluarga yang ingin dimiliki. Persoalannya,.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Sebelum melangkah ke gerbang perkahwinan, pasangan yang bakal melayari bahtera rumah tangga perlu melengkapkan diri dangan ilmu keibubapaan demi melahirkan ibu bapa yang prihatin suatu hari kelak. Ilmu keibubapaan ialah ilmu yang diperoleh melalui kursusu-kursus secara formal atau tidak formal. Misalnya, kursus pra perkahwinan yang dianjurkan oleh Jabatan Agama Islam atau kursus keibubapaan anjuran badan-badan swasta. Pengisian ilmu keibubapaan yang merangkumi tanggungjawab suami, isteri dan anak-anak serta batasan-batasanhak mereka ini diharapkan dapat melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah kerana pengetahuan agama dan moral dalam keluarga dapat membentuk sahsiah atau disiplin anak-anak.Kita sedia maklum disiplin yang kukuh adalah pencerna kecemerlangan dan kegemilangan anak-anak. Oleh itu,………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Rumahku Syurgaku adalah impian setiap pasangan sama ada yang baru atau yang sudah lama berumahtangga. Apa itu rumah yang menjadi syurga dalam keluarga? Tidak lain dan tidak bukan ialah keluarga yang bahagia. Dalam hal ini, ibu bapa amat berperanan dalam melahirkan keluarga yang harmoni, aman dan damai. Menurut Dr. Hassan Ali, Pengarah Akademi Keluarga Bahagia Malaysia, kesejahteraan bermula dari rumah, maka ibu bapa hendaklah menjadikan rumah seperti syurga yang penuh dengan kedamaian dan keindahan kepada anak-anak. Kesejahteraan di rumah dapat mewujudkan keluarga penyayang. Oleh itu, ibu bapa harus peka dan faham serta mempunyai iltizam terhadap insan yang utuh dari segi emosi, akhlak dan moraliti dalam mengharungi ranjau serta liku yang sentiasa menghambat kesejahteraan keluarga. Anak-anak yang membesar dalam lingkungan kebahagiaan lebih mudah menerima perkara-perkara positif dalam membina diri mereka. Mereka juga lebih tenang dan lebih senang menerima pelajaran bagi memastikan kecemerlangan mereka dalam bidang akademik. Mereka tidak akan mencari jalan lain untuk mencari hala tuju kerana mereka sudah ada keluarga bahagia yang menjadi tulang belakang mereka. Jadi,…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Proses pembentukan sahsiah bermula dari alam rahim hingga ke akhir hayat. Ibu bapa perlu bertindak sebagai agen pertama dalam pembentukan sahsiah dan penjana kecemerlangan anak-anak. Justru, mereka mesti menjadi role model kepada anak-anak bagi mengelakkan anak-anak daripada terjebak ke kancah negatif. Untuk menjadi role model yang cemerlang, mereka perlu memulakannya daripada diri sendiri. Sebagai contoh, dari segi penampilan diri, ibu bapa yang menjadi role model ini perlu berketrampilan sopan dan tidak melanggar batasan agama dan budaya. Mereka juga perlu menjadi pengurus rumah tangga yang cemerlang iaitu dari segi pengurusan masa, pengurusan diri, pengurusan anak-anak sehinggalah ke pengurusan kewangan. Pepatah Melayu ada mengatakan bahawa kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi, bapa borek anak rintik, malah kalau bapa kencing berdiri anak-anak kencng berlari. Sehubungan dengan itu, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ibu bapa merupakan sumber inspirasi anak-anak. Sentuhan kasih sayang dan dakapan mesra menjadi pemangkin ke arah kecemerlangan anak-anak. Lantaran itu, ibu bapa seharusnya menjadi pemudah cara kepada anak-anak supaya mereka terkeluar daripada belenggu masalah. Sebagai contoh, apabila anak-anak berhadapan dengan maslah pelajaran atau gangguan emosi, ibu bapa akan menjadi pendengar yang setia dan membantu menyelesaikan masalah mereka. Terdapat juga anak-anak yang mengalami tekanan sehingga mereka hilang kawalan diri dan putus asa, ibu bapalah orang pertama yang seharusnyamenghidupkan kembali semangat mereka dan memberikan bimbingan untuk meneruskan kehidupan. Jika tidak, mereka pasti akan mencari orang luar yang belum tentu dapat menjadi penggalak dan pembimbing ke jalan yang benar. Jelaslah,…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Berdasarkan cambahan minda di atas, konklusi yang dapat dibuat ialah sukar untuk menafikan bahawa kecemerlangan ibu bapa menjadi modal insan yang utama untuk menjana kecemerlangan anak-anak. Oleh yang demikian, ibu bapa tidak boleh menjadi seperti ketam mengajar anak-anak berjalan lurus tetapi sahutlah laungan pemimpin negara kita iaitu ‘kepimpinan melalui teladan’. Sebelum nasi menjadi bubur, atau jika tidak mahu tanam padi tumbuhnya lalang, maka……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

TIPS UNTUK ANDA

TIPS PENULISAN KARANGAN BAHASA MELAYU SPM (KERTAS 1/1103)


BAHAGIAN A

•Pastikan jumlah patah perkataan dalam karangan ialah 200-250 patah perkataan sahaja.
•Tulis tentang topik yang terdapat dalam soalan dan bukannya tentang gambar-gambar yang dikemukakan.

BAHAGIAN B

•Jumlah perkataan hendaklah melebihi 350 patah kata dan sebaik-baiknya ialah antara 500-700 patah kata.
•Gunakan peribahasa yang sesuai dengan topik - sekurang-kurangnya satu dalam perenggan penutup. Anda boleh menggunakan peribahasa "anak baik menantu molek" yang bermaksud mendapat keuntungan yang berlipat ganda/saat berbahagia dalam semua karangan anda.
•Analisis topik-topik dalam buku teks Tingkatan 4/5 dan soalan-soalan percubaan dari negeri-negeri lain dan soalan sebenar SPM.

Friday, October 10, 2008

KELAS TAMBAHAN BAHASA MELAYU TINGKATAN LIMA.

Kepada;
Ibu bapa/ Penjaga,
Pelajar-pelajar Tingkatan 5A,5F dan 5H,


Yang Berhormat Dato’/Datin/Tuan/Puan,

Kelas Tambahan Bagi Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Lima


Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan itu, pihak Maktab ingin memaklumkan bahawa kelas tambahan berkenaan akan diadakan sebagaimana ketetapan berikut:

2.1 Tarikh : 18 Oktober dan 25 Oktober 2008 ( Sabtu )
2.2 Tempat : Kelas 5 Hikmah
2.3 Masa : 8:30 – 10:30 pagi

3. Kelas ini diadakan kerana guru mata pelajaran berpendapat masih terdapat pelajar-pelajar yang perlu dimantapkan lagi tahap penguasaan dan pemahaman mata pelajaran Bahasa Melayu mereka.


4. Keprihatianan pihak ibu bapa/penjaga kami dahului dengan ucapan terima kasih.


Sekian, terima kasih.