Sunday, August 5, 2012

MARA MALAYSIA! DATUK LEE CHONG WEI, LONDON OLYMPIC 2012.
LATIHAN: USAHA-USAHA MENINGKATKAN MUTU SUKAN NEGARA

Arahan: Baca maklumat di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha meningkatkan mutu sukan negara. Panjang huraian anda hendaklah antara 200-250 patah perkataan.

Pendahuluan

1) Prestasi/mutu sukan negara masih belum mencapai tahap yang boleh dibanggakan.

2)  Langkah-langkah yang efektif perlu dilaksanakan dengan kadar segera.

Isi-isi

1) Meningkatkan kemudahan sukan - memastikan prasarana sukan mencukupi & diselenggara dengan baik - ahli sukan boleh berlatih dengan lebih gigih tanpa sebarang kekangan.

2) Menghantar ahli sukan negara menghadiri kursus/latihan intensif di luar negara - beri pendedahan kepada mereka - bagaimana hendak meningkatkan mutu permainan - tidaklah nanti dilabel sebagai 'jaguh kampung'.

3) Membawa masuk jurulatih luar negara/ menghantar jurulatih negara berkursus ke luar negara - teknik dan 

4) kepakaran dari luar bolah dipraktikkan dalam membentuk atlet yang berkualiti dan mampu menjulang nama negara.

5) Memberi insentif kepada atlet yang cemerlang - sebagai tanda penghargaan & satu bentuk motivasi untuk semua agar lebih giat berusaha.

6) Menambah bilangan sekolah sukan - melatih atlet muda agar dapat menjadi pelapis negara.

7) Menyemai minat dalam apa jua jenis sukan sejak kecil lagi.

Penutup

1) Isu ini tidak boleh dipandang sebelah mata.

2) Perlu mencontohi kepakaran negara luar agar nama Malaysia berdiri sama gah dengan negara - negara lain di atas pentas sukan dunia.