Wednesday, August 27, 2008

LATIHAN KARANGAN UMUM BAHASA MELAYU

Anda boleh menjawab soalan-soalan berikut dan kemudiannya menghantar kepada saya melalui e-mel atau menghantar sendiri di dalam kelas pada masa mata pelajaran saya untuk permarkahan dan juga komen.

Arahan soalan:
Para pelajar diminta memilih hanya satu soalan karangan daripada senarai karangan di bawah dan kemudiannya menulis sebuah karangan dengan isi kandungannya melebihi daripada 350 patah perkataan.1. Melancong sama ada di dalam negara atau di luar negara banyak memberikan faedah kepada pelajar. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? Berikan pendapat anda.


2 . Kepincangan institusi kekeluargaan akan memberi kesan yang besar kepada kesejahteraan negara. Ulaskan pernyataan ini.


3. Peningkatan harga minyak global yang berterusan bakal menjejaskan kehidupan haraian penduduk dunia. Bincangkan.

4. Sekolah anda mencapai keputusan cemerlang dalam Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia di peringkat negeri. Hal ini kerana pihak sekolah telah melaksanakan pelbagai program untuk mencapai kejayaan tersebut. Anda ingin menceritakan program tersebut kepada seorang sahabat anda yang berada di negeri lain. Tuliskan surat anda selengkapnya.

5. “Bagai melepaskan batuk di tangga” bermaksud membuat sesuatu pekerjaan dengan tidak bersungguh-sungguh. Tuliskan sebuah cerpen berdasarkan peribahasa tersebut.