Friday, January 7, 2011

Sanagt menkajukban! Tak snakga syaa dpaat bcaa ini!

Sanagt menkajukban! Tak snakga syaa dpaat bcaa ini! Tak skanga saya boelh bcaa penlusian ckaar aaym ini! Saybas kedapa rkaan ktia di pernataaun!

Ini aadlah tnada kehbetaan mnida adna smeua. Smeua ckuup viatmin nmapkanya. Mneurut stau kjaian di Cmabridge Uniercvity UK, mnausia mmecaba suseatu preaktaan sceara keesluruhan dan bkuan drai stau huurf ke stau huurf.

Meunrut kaijan ini, jkia huurf hdaapan dan treahkir bteul pada tmepantya maka anda aakn mmapu mmebcaa waluapun huurf-huurf lian bretabruan susnuan.

Apa pnedpaat adna?

Tremia kisah kpeada Enick Rizal yang tleah mnegirim email ini kedapa saya, soernag bekas pejalar saya ynag knii sdenag melajnutkan pealjaran di UK.


Tapi ingat! Ini hanya kajian sahaja! Tulis ejaan semua mesti betul dan tepat! Faham? Bagus dan syabas kepada beliau dan semoga berjaya di UK!