Saturday, October 11, 2008

SOALAN-SOALAN BAHASA MELAYU KERTAS 1 - BAHAGIAN B

Masa dicadangkan : 1 jam 30 minit
100 Markah

Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan.

1. Cogan kata “Rumahku, Syurgaku” sering dicanangkan bagi menekankan kepentingan institusi kekeluargaan. Oleh itu asuhan dan didikan anak-anak seharusnya bermula dari rumah.
Berdasarkan pandangan tersebut, berikan pendapat anda tentang peranan keluarga dalam pembentukan sahsiah anak-anak.

2. Andaikan anda seorang pakar pemakanan. Anda ingin menyediakan satu rencana yang bertajuk “Risiko Lebihan Gula dan Garam dalam Diet” untuk disiarkan dalam sebuah akhbar mingguan. Tulis rencana tersebut selengkapnya.

3. Banjir kilat sejak beberapa tahun kebelakangan ini sering menghantui warga ibu kota Kuala Lumpur.
Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang menyebabkan fenomena ini dan bagaimanakah musibah ini dapat diatasi.

4. Aktiviti kokurikulum berperanan untuk melahirkan remaja yang berwawasan dan berdisiplin. Berikan pendapat anda tentang perkara tersebut.

5. Banyak orang berpendapat melancong dalam negara adalah lebih menguntungkan.Nyatakan pendapat anda tentang perkara tersebut.

6. Amalan membaca bermula dari rumah. Bincangkan.

7. Jiran sepakat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, masyarakat pada hari ini seolah-olah hidup bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing.Bincangkan.

8. Makanan tradisional harus dipopularkan semula. Bincangkan.

9. Baru-baru ini anda telah menyertai lawatan ke suatu destinasi perlancongan. Sekembalinya anda daripada lawatan tersebut, guru penasihat Persatuan Geografi telah meminta anda menulis suatu rencana tentang keistimewaan destinasi perlancongan tersebut untuk dimuatkan dalam majalah sekolah. Tulis rencana itu selengkapnya.

10. Kata-kata hikmat “Membaca jambatan Ilmu” sering kita dengar. Huraikan maksud kata-kata tersebut.

11. Bayangkan bahawa dunia kini dilanda kegawatan bekalan air bersih sebagai akibat kemusnahan hutan dan pencemaran alam yang dahsyat. Gambarkan keadaan tersebut selengkapnya.

12. Amalan pemakanan dan gaya hidup moden merupakan punca utama munculnya pelbagai penyakit pada masa kini. Ulaskan penyataan ini.

13. Pelajar-pelajar di sekolah anda tidak berpuas hati terhadap mutu makanan, aspek kebersihan, dan kualiti perkhidmatan yang disediakan oleh pihak pengusaha kantin sekolah. Sebagai ketua pelajar, anda ingin mengadukan hal tersebut bagi pihak pelajar kepada pengetua sekolah. Tulis surat tersebut selengkapnya.

14. Sahabat pena anda dari seberang laut telah mengutus surat kepada anda. Dia ingin tah tentang usaha promosi pelancongan yang dilakukan di negara anda untuk menarik para pelancong asing. Balas surat sahabat itu selengkapnya.

15. Sekolah anda telah mengadakan sambutan hari guru bagi menghargai jasa dan sumbangan para guru. Pelbagai aktiviti menarik telah diadakan pada hari itu. Gambarkan sambutan hari guru yang diadakan di sekolah anda itu.