Monday, October 13, 2008

USAHA-USAHA MEMAJUKAN SEKTOR PELANCONGAN NEGARA.
LATIHAN: Isikan ruangan-ruangan kosong dengan perkataan yang sesuai


Tak kenal maka tak cinta. Peribahasa tersebut jelas menyatakan bahawa untuk mencintai atau menyayangi haruslah mengenali terlebih dahulu. Sejauhmanakah perkenalan tersebut perlu dalam menyemarakkan perasaan cinta dan………………… hati seseorang? Pastikanlah perkenalan tersebut disusuli dengan pertemuan dan pelbagai usaha akan dilakukan agar lebih…………………….dan menyayangi. Begitulah analogi yang dapat digambarkan tentang sektor pelancongan di Malaysia. Kebanyakan pelancong tidak mengenali dan mengetahui akan keistimewaan negara kita dari aspek industri pelancongan. Oleh yang demikian, bagi melrealisasikan hasrat Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan untuk menjadikan Malaysia sebagai salah sebuah destinasi pilihan, pelbagai usaha perlulah dilakukan untuk memajukan sektor tersebut.
Malaysia sebenarnya mempunyai pelbagai jenis industri pelancongan yang boleh dikomersilkan. Antaranya termasuklah destinasi pelancongan berasaskan Kebudayaan, Industri Kraftangan, Makanan Tradisi, Tempat-tempat menarik, Sukan dan Agrotourism.
Klasifikasi ini penting kerana pelancong mempunyai minat yang bebeza dan memudahkan mereka membuat pilihan untuk …………………….ke tempat-tempat tersebut. Kebiasaannya, tempat tersebut wujud melalui identiti dan keistimewaan …………………... Sebagai contoh, destinasi pelancongan berasaskan Tempat-tempat Menarik seperti Pulau Pangkor, Pulau Tioman, Pulau Redang dan Taman Negara. Selain itu, destinasi pelancongan berasaskan Sukan dapat direalisasikan melalui penganjuran Sukan Antarabangsa seperti Formula 1 di Sepang dan Le Tour de Langkawi yang menjadi acara tahunan di Pulau Langkawi. Jelasnya, sektor pelancongan yang mempunyai identiti tersendiri dapat .......................... pelancong.
Kekangan yang seing wujud dalam menarik pelancong mengunjungi destinasi tetentu di Malaysia ialah dari segi prasarana yang kurang. …………………ini amat perlu kepada para pengunjung ……………… tandas awam yang bersih, telefon yang berfungsi, pengangkutan awam yang selamat dan menepati masa serta pelbagai lagi. Selain itu, kerajaan perlu memperbanyak tempat penginapan seperti hotel, chalet, dan sebagainya. Kerajaan juga perlu ................................... pusat-pusat informasi pelancongan dan juga kawasan tampat letak kereta yang luas dan selamat. Prasarana tersebut perlu untuk memberikan kemudahan dan keselesaan kepada pelancong. ……………….. contoh, kemudahan rumah rehat yang baru dibuka untuk pemandu-pemandu di kawasan Rawat dan Rehat Ayer Keroh Melaka. Jelasnya, kerajaan perlu mengenalpasti keperluan di setiap tempat dan menyediakan mengikut kemahuan pelancong. Kemudahan ini perlu diwujudkan secara meluas dan mencukupi.
Promosi merupakan satu cara untuk memperkenalkan dan menarik minat seseorang terhadap sesuatu produk atau perkhidmatan. Oleh yang demikian, promosi destinasi pelancongan yang terdapat di Malaysia merupakan satu usaha yang perlu demi memperkenalkan sektor tersebut pada mata umum. Promosi ini dapat dilakukan melalui iklan-iklan di media cetak dan media ……………….. termasuklah di laman-laman web, pameran di tempat-tempat awam seperti pasaraya, pertandingan-pertandingan dan pesta jualan. Sebagai contoh, pertandingan memancing ‘Joran’ anjuran Berita Harian yang diadakan saban tahun secara tidak langsung turut mempromosikan tempat-tempat menarik di Malaysia seperti Pulau Tioman, Tasik Kenyir, dan Empangan Temenggor. Ringkasnya, promosi perlulah giat dilakukan dalam usaha memperkenalkan destinasi di Malaysia.
Pemantauan merupakan satu kawalan yang dilakukan untuk mengetahui …………………………….. terhadap sesuatu perkara. Pemantauan ini merupakan aspek yang sangat penting dalam usaha memastikan mutu sesuatu produk atau perkhidmatan itu sentiasa mencapai ke aras yang terbaik. Pemantauan untuk industri pelancongan ini boleh dilakukan melalui penubuhan badan tertentu dan memperbanyakkan pejabat awam di dalam dan di luar negara. Selain itu, kakitangan profesional perlu ………………. dengan lebih ramai lagi. Sebagai contoh, badan yang telah diwujudkan ialah Badan Penggalakan Pelancong. Jelasnya, pemantauan secara berkala perlu dilakukan agar masalah dan halangan yang …………………. dalam usaha memajukan sektor ini dapat dikesan segera dan diatasi dengan sebaiknya.
Ketika musim cuti umum dan perayaan, kebanyakan keluarga akan mengambil kesempatan untuk bercuti. Pelbagai destinasi menjadi pilihan …………………… kemampuan masing-masing. Oleh yang demikian, kerjasama agensi pelancongan sangat diharapkan dalam ………………. perkembangan sektor pelancongan di negara kita. Agensi-agensi pelancongan haruslah bekerjasama dalam menyediakan pakej istimewa yang berpatutan dari segi kos dan kesesuaian aktiviti. Pakej seperti ini sangat perlu dalam usaha menarik minat ………………….. golongan terutama yang berpendapatan sederhana untuk mnyahut seruan kerajaan iaitu ‘Cuti-cuti Malaysia’. Usaha ini dapat direalisasikan melalui kerjasama antara kerajaan dan agensi pelancongan. Misalnya, seperti yang telah dilakukan oleh ‘First World Hotel. Agensi tersebut telah menyediakan pakej yang murah serendah RM88.00 untuk satu malam meliputi penginapan, makan malam, sarapan, makan tengah hari dan lawatan ke taman tema. Jelasnya, melalui tawaran pakej istimewa tersebut, sudah pasti pelbagai golongan masyarakat dapat memenuhi hasrat kerajaan untuk ........................ sektor pelancongan di negara kita.
Tuntasnya, jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya, jika usaha
yang dilakukan amat kurang dan terbatas, bagaimanakah hasrat untuk melihat sektor
pelancongan di negara kita merentasi benua dan dunia menjadi nyata? Segala ……. yang
dirancang dan direncana ……………….. bantuan dan kerjasama daripada semua pihak.
Semoga melalui keprihatianan dan rasa bertanggungjawab dan cinta akan negara, nama
Malaysia akan menjadi sebutan dan ...………... utama seluruh penduduk dunia untuk
merehatkan minda.