Saturday, October 11, 2008

TIPS UNTUK ANDA

TIPS PENULISAN KARANGAN BAHASA MELAYU SPM (KERTAS 1/1103)


BAHAGIAN A

•Pastikan jumlah patah perkataan dalam karangan ialah 200-250 patah perkataan sahaja.
•Tulis tentang topik yang terdapat dalam soalan dan bukannya tentang gambar-gambar yang dikemukakan.

BAHAGIAN B

•Jumlah perkataan hendaklah melebihi 350 patah kata dan sebaik-baiknya ialah antara 500-700 patah kata.
•Gunakan peribahasa yang sesuai dengan topik - sekurang-kurangnya satu dalam perenggan penutup. Anda boleh menggunakan peribahasa "anak baik menantu molek" yang bermaksud mendapat keuntungan yang berlipat ganda/saat berbahagia dalam semua karangan anda.
•Analisis topik-topik dalam buku teks Tingkatan 4/5 dan soalan-soalan percubaan dari negeri-negeri lain dan soalan sebenar SPM.