Sunday, February 1, 2009

YANG TERKINI!

Perubahan Soalan dalam SPM Bahasa Melayu - Jun dan November 2008

Dalam soalan Bahasa Melayu SPM, ada perubahan dari segi arahan. Perhatikan soalannya:

BM Kertas 1 – Jun dan Nov 2008

Lihat soalan Bhg A - Jun 2008
Gambar di bawah menunjukkan sebahagian daripada kegiatan dalam bidang pertanian di negara kita. Huraikan pendapat anda tentang peluang kerjaya dalam bidang pertanian di Malaysia. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.

Lihat soalan Bhg A - Nov 2008

Gambar di bawah menunjukkan sebahagian daripada fenomena pencemaran sungai. Huraikan pendapat anda tentangpunca-punca pencemaran sungai. Panjang huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.


Komen:
Bentuk soalan yang dikemukakan ini berbeza dengan soalan SPM sebelum ini. Dalam soalan, terdapat penyataan soalan. Soalan ini mirip soalan Bahagian B.

BM Kertas 2 – Jun dan Nov 2008

Soalan Tatabahasa yang terkini:

3(c) Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.


3(d) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.


Komen:
Diharapkan para pelajar sedar akan perubahan ini dan membaca soalan dengan teliti sebelum menjawab. Selamat Maju Jaya!