Tuesday, March 16, 2010

Latihan Sajak Harga Remaja


Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.


Berapakah sebenarnya harga remaja

yang bersih

dari gelodak kecewa

bagai kehijauan daun

bagai kesegaran pohon

di pinggir perjalanan ini?


Dengan apakah akan kaupenuhi

piala remajamu

adakah cuka kesangsian

dari cinta maruah

atau madu ajaran

dari ilmu susah


Remaja amat mahal

sesungguhnya

tiada terbeli oleh perjanjian

harga remaja adalah pendirian

keberanian dan ilmu


Penuhilah remajamu

dengan ketentuan tuju


Rahman Shaari

(Antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka)Bahagian Latihan:


"Penuhilah remajamu

dengan ketentuan tuju"

Latihan 1: Berikan maksud rangkap pada petikan di atasLatihan 2: Pada pandangan anda, apakah kesan yang berlaku sekiranyan remaja gagal mengisi usia remajanya dengan perkara-perkara yang berfaedah. Sila nyatakan empat kesan tersebut.Latihan 3: Jelaskan tiga mesej penyajak kepada remaja seperti yang terkandung dalam rangkap ketiga sajak “Harga Remaja”.